SIGNUM SXE VERSTÄRKER

SXE1000.5

5-Kanal Class A/B & D Hybrid Verstärker

4 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ω +

1 x 200/350/500 Watt RMS @ 4/2/1 Ω

SXE250.4

4-Kanal Class A/B Analog Verstärker

4 x 150/250 Watt RMS @ 4/2 Ω

SXE2800.1D

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 650/1000/1400 Watt RMS @ 4/2/1 Ω

SXE2000.1D

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 400/700/1000 Watt RMS @ 4/2/1 Ω

SXE1200.1D

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 300/450/600 Watt RMS @ 4/2/1 Ω

SXE150.4

4-Kanal Class A/B Analog Verstärker

4 x 100/150 Watt RMS @ 4/2 Ω

SXE100.4

4-Kanal Class A/B Analog Verstärker

4 x 65/100 Watt RMS @ 4/2 Ω

SXE110.2

2-Kanal Class A/B Analog Verstärker

2 x 70/110 Watt RMS @ 4/2 Ω