HORIZON HXE VERSTÄRKER

HXE2000.1DV2

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 400/650/1000 Watt @ 4/2/1 Ω

HXE1200.1DV2

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 300/450/600 Watt @ 4/2/1 Ω

HXE1000.1D

Mono Class D Digital Verstärker

1 x 300/425/500 Watt @ 4/2/1 Ω

HXE110.2

2-Kanal Class A/B Analog Verstärker

2 x 60/110 Watt RMS @ 4/2 Ω

HXE100.4

4-Kanal Class A/B Analog Verstärker

4 x 60/100 Watt RMS @ 4/2 Ω

HXE750.5

5-Kanal Class A/B Analog Verstärker

4 x 60/100 Watt RMS @ 4/2 Ω

+ 1 x 200/350 Watt RMS @ 4/2 Ω