HORIZON HXE AMPLIFIERS

HXE2000.1DV2

Mono Class D Digital Amplifier

1 x 400/650/1000 Watts @ 4/2/1 Ω

HXE1200.1D

Mono Class D Digital Amplifier

1 x 300/450/600 Watts @ 4/2/1 Ω

HXE1000.1D

Mono Class D Digital Amplifier

1 x 300/425/500 Watts @ 4/2/1 Ω

HXE110.2

2-Channel Class A/B Analog Amplifier

2 x 60/110 Watts RMS @ 4/2 Ω

HXE100.4

4-Channel Class A/B Analog Amplifier

4 x 60/100 Watts RMS @ 4/2 Ω

HXE750.5

5-Channel Class A/B Analog Amplifier

4 x 60/100 Watts RMS @ 4/2 Ω

+ 1 x 200/350 Watts RMS @ 4/2 Ω